PLÁN PREDAJA

Predtým, ako uzavrieme Dohodu o sprostredkovaní predaja vašej nehnuteľnosti, vykonáme nasledujúce:

 • objasníme vám proces predaja nehnuteľnosti a priblížime vám súčasné podmienky na trhu nehnuteľností
 • poradíme vám so stanovením ceny vašej nehnuteľnosti pomocou informácií o hodnote porovnateľných ponúkaných, prípadne práve predaných nehnuteľností na trhu
 • vysvetlíme vám všetky náklady, ktoré budete s predajom nehnuteľnosti mať a aký bude váš čistý výnos
 • vysvetlíme vám, akým spôsobom budeme vašu nehnuteľnosť ponúkať a inzerovať

Potom, ako uzavrieme Dohodu o sprostredkovaní, vykonáme nasledujúce kroky:

 • vašu nehnuteľnosť vyfotografujeme a zapíšeme si všetky dôležité informácie o nej
 • spracujeme prezentáciu vašej nehnuteľnosti, ktorú vám zašleme na vedomie
 • zaradíme vašu nehnuteľnosť do našej databázy, kde bude k dispozícii pre maklérov
 • prehľadáme našu internú databázu kupujúcich a budeme kontaktovať záujemcov o porovnateľnú nehnuteľnosť
 • budeme vašu nehnuteľnosťinzerovať na našeich www stránkach budembyvat.sk a bubyreality.sk a budeme ju inzerovať aj na najväčších realitných portáloch celorepublikového významu
 • po dohode umiestnime vašu nehnuteľnosť do niektorého z hlavných realitných časopisov na trhu
 • pri záujemcoch o vašu nehnuteľnosť preveríme ich záujem a finančnú situáciu, prípadné prehliadky už absolvujete iba s vážnymi záujemcami (ktorí získajú aj prezentačné materiály vašej nehnuteľnosti)
 • budeme osobne prezentovať vašu nehnuteľnosť na mieste pri prehliadkach so záujemcami
 • o priebehu predaja a spätnej väzbe od záujemcov vás budeme priebežne informovať
 • neustále budeme zastupovať vaše záujmy, aby ste dosiahli čo najvyššiu cenu a čo najlepšie podmienky

Potom, ako nájdeme kupujúceho pre vašu nehnuteľnosť, vykonáme nasledujúce kroky:

 • vysvetlíme vám postup celej transakcie a vzájomne si dohodneme priebeh obchodu
 • zaistíme zloženie rezervačnej zálohy
 • získame z Katastra nehnuteľností všetky potrebné dokumenty (List vlastníctva, Katastrálna mapa)
 • pripravíme na podpis zmluvnú dokumentáciu potrebnú pre predaj (Zmluva o budúcej zmluve a Kúpna zmluva) vrátane Advokátskej autorizácie Kúpnej zmluvy, keď záruku za zmluvu preberajú naši právnici
 • pomôžeme kupujúcemu s výhodným financovaním kúpy vašej nehnuteľnosti
 • zabezpečíme organizáciu zloženia kúpnej ceny do notárskej / bankovej úschovy
 • celý proces obchodu bude riadiť náš interný právnik

Potom, ako bude uzatvorená Kúpna zmluva, vykonáme nasledujúce:

 • pripravíme na podpis Návrh na vklad a zaistíme, aby bol obchod zapísaný do Katastra nehnuteľností
 • pripravíme Preberací protokol a budeme vám asistovať pri odovzdaní nehnuteľnosti
 • poskytneme vám informácie a asistenciu pri prevode energií a služieb, aj informácie o daňových náležitostiach

Sme vám k dispozícii, ak budete kedykoľvek potrebovať poradiť v oblasti realitných transakcií.

Nezabudnite, že odteraz

máte svoju realitnú kanceláriu