SÍDLO SPOLOČNOSTI

Adresa:    BuBy reality, s.r.o.

                 Hlboká cesta 8375/20A, 010 01 Žilina

IČO:          44 366 817

IČDPH:     SK 2022671541


Asistentka kancelárie:

office assistant

 

Kontakt:

0911 701 201 

Email:

Info-ZVNC-bubyreality.sk


Vypis z Obchodného registra  tu

Osvedčenie o zápise ochrannej známky

     .........  

     BuBy reality                 budembyvat.sk