Stavebné sporenie

Stavebné sporiteľne poskytujú na účely:

• kúpa alebo výstavba bytu, rodinného, alebo bytového domu
• kúpa stavebného pozemku
• kúpa nebytových priestorov v bytovom dome a ich prestavba na byt
• sporenie s podporou štátu s ročnou štátnou prémiou.
• pri stavebnom sporení Vám štátna prémia a úroky môžu priniesť až cca 5,6 % ročne po 6 rokoch pri optimálnom využití štátnej prémie.
• úrok získate z Vašich vkladov aj z pripísanej štátnej prémie
• v prípade potreby vyplatenia vkladu a úroku do dvoch rokov – bez nároku na štátnu prémiu
• po dvoch rokoch môžete použiť celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov na bývanie
• po 6 rokoch ju môžete použiť na čokoľvek a použitie po 6 rokoch nemusíte dokladovať