Realitné poradenstvo

Konzultácie, analýza a poradenstvo k nehnuteľnostiam

V prípade, že vlastníte nehnuteľný majetok a radi by ste ho zhodnotili, radi vám s tým pomôžeme. Na základe skúseností našej spoločnosti sme zrealizovali už niekoľko úspešných projektov, kde sme aj z nehnuteľností, ktoré mali takmer nulovú hodnotu, spravili nehnuteľnosti, ktoré sa stali obchodovateľnou položkou na trhu s nehnuteľnosťami.

Ďalšou službou, ktorú ponúkame v rámci poradenstva je zastupovanie vás, ako vlastníkov nehnuteľností pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľností. Mnohým sa už určite stalo, že boli oslovení s ponukou o odkúpenie, či nájom nehnuteľností.

V takýchto prípadoch sa radi postavíme na vašu stranu pri jednaniach s rôznymi záujemcami, aby ste mali istotu, že nehnuteľnosť predáte či kúpite za výhodných podmienok a všetko prebehne hladko a rýchlo.


V čom spočíva pomoc pri majetkovo právnom vysporiadaní nehnuteľného majetku?

Pomoc pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľného majetku spočíva v snahe majetkovoprávne upraviť konkrétny majetok pre klienta do takého stavu, aby mohol tento majetok vlastniť a užívať. Či už ide o urovnanie susedských sporov, vytýčenie hraníc pozemkov, geometrické plány, prepis nehnuteľností, zápis nehnuteľností, atď.

-  Máte indíciu že by ste mali vlastniť pozemok, ale nie ste si istý?

-  Počuli ste od svojich rodičov, alebo starých rodičov že ste mali niekde majetok a v súčasnosti neviete, kde je?

Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme.

Vaše otázky týkajúce sa problematiky majetkového práva môžete adresovať na info-ZVNC-bubyreality.sk